Begeleidingsaanbod

Onze begeleiding is laagdrempelig en is, afhankelijk van de hulpvraag, in het Tigrinya en/of het Nederlands. Geleidelijk leren wij de doelgroep de gangbare Nederlandse terminologie die relevant is binnen het hulpverleningskader.

Halyot ondersteunt en vergroot de zelfredzaamheid van Eritrese nieuw- en oudkomers en draagt bij aan hun integratie en participatie in de maatschappij.

 

Individuele begeleiding

Onze individuele begeleiding bestaat uit:

 • Ondersteuning bij praktische regelzaken
 • Ondersteunen bij het vergroten van het sociale netwerk
 • Schuldhulpverlening
 • Ondersteuning tijdens zwangerschap en daarna
 • Toeleiden naar de GGZ middels o.m. psycho-educatie 
 • Kansjongeren middels coaching handvatten bieden

 

Gezinsbegeleiding

Onze gezinsbegeleiding bestaat uit:

 • Opvoedondersteuning
 • Aanpak van huiselijk geweld
 • Ondersteuning bij huisvestingsproblematiek
 • Ondersteunen van gezinnen voor, tijdens en na het echtscheidingsproces
 • Voorlichting over de inburgeringsplicht

 

Dit is slechts een greep uit ons aanbod. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.