Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar mocht u desondanks toch klachten hebben over onze diensten dan zullen wij er alles aan doen om u tevreden te stellen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Want elke cliënt heeft het wettelijke recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg en daarom is Halyot aangesloten bij Erisietsmisgegaan.nl

Deze klachtenregeling voorziet in een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie en vloeit voort uit de Wkkgz.