Ambulante maatwerk begeleiding voor Eritrese nieuw- en oudkomers

 

Fijn dat u een kijkje komt nemen bij Halyot, welkom!   

Halyot is een professionele zorgaanbieder die zich op vraaggestuurde wijze in het bijzonder inzet voor Eritrese nieuw- en oudkomers binnen het sociaal domein. 

Vanuit o.a. de Wmo leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van de positie van deze doelgroep in de maatschappij. Vanuit een cultuursensitieve beroepshouding zodat barriéres geslecht worden. 

Er is een scala aan problematiek en tegelijkertijd aan potentieel binnen deze doelgroep. Het gaat om een kwetsbare doch veerkrachtige doelgroep die begeleiding nodig heeft in het wegwijs worden in de Nederlandse maatschappij. 

Halyot hanteert een transculturele werkwijze bij de begeleiding van Eritrese nieuw- en oudkomers. Begrip voor de Eritrese culturele achtergrond en de Nederlandse maatschappij waarbinnen zij een volwaardige plek verdienen is van essentieel belang.

Halyot heeft relevante kennis van zowel de Nederlandse als de Eritrese samenleving in huis en is daardoor een onmisbare schakel in de maatschappelijke begeleiding van Eritrese nieuw- en oudkomers.

Wij spreken letterlijk en figuurlijk de taal van deze doelgroep namelijk het Tigrinya. Tigrinya is de meest gesproken taal in Eritrea en heeft een eigen schrift. 

Dat maakt dat de doelgroep zich begeleidbaar opstelt omdat wij hun vertrouwen genieten. Onze begeleiding heeft hierdoor een unieke meerwaarde. 

Samenwerken met instanties die actief zijn in het sociaal domein is voor ons van groot belang. 

Laten we de handen ineenslaan voor een beter maatschappelijk klimaat in Nederland.

Interesse in ons (online) aanbod? Wij horen graag van u.