Over Halyot

 

Halyot (ሓልዮት) betekent o.a. 'zorg' in het Tigrinya.  En dat is precies wat ons drijft. Zorg bieden aan Eritrese nieuw- en oudkomers die ondersteuning nodig hebben. Vanuit zorg voor de doelgroep en het belang voor de maatschappij hebben wij oog voor de maatschappelijke vraagstukken.

Ons logo is gebaseerd op een Tigrinya gezegde dat luidt: "Met één hand kun je niet klappen". M.a.w. samenwerken is essentieel.

Visie

Halyot is ontstaan vanuit onze intrinsieke motivatie om maatschappelijke ondersteuning te bieden aan Eritrese nieuw- en oudkomers. Wij delen de zorgen die er zijn en dragen ons steentje graag bij.

Missie             

Halyot wil door middel van maatschappelijke ondersteuning in de vorm van psychosociale hulpverlening, cultural mediation en tolk- en vertaaldiensten, haar doelgroep ondersteunen bij het oplossen van problemen en empoweren door de zelfredzaamheid te vergroten. Realisatie van integratie- en participatiebehoeftes komt tot stand. 

Inmiddels bieden wij bovengenoemde ondersteuning ook aan in het Amhaars, Saho, Arabisch en Somalisch.

Wij zijn landelijk actief.

Halyot werkt o.m. samen met Budle Zorgt, www.budle.nl