Reviews

Vrijwilligers Samen Hier Almere  

CL doet zeer haar best om het Nederlands onder de knie te krijgen, maar het verschil met haar moedertaal Tigrinya is gigantisch. Het gevolg is dat we nog steeds lastig via de taal kunnen communiceren. Het feit dat we regelmatig komen, heeft wel gemaakt dat we een band hebben opgebouwd. 

Totdat.... begeleidster Mesgana in het leven van CL kwam. Van het ene op het andere moment konden we eerst zaken aan haar voorleggen en zij legde ze aanvankelijk weer voor aan CL. Voor het eerst had een gesprek op school zin. Voorheen zat CL met één van ondergetekenden bij de leerkracht in gesprek. Wij verstonden wel wat de leerkracht zei, maar konden het niet vertalen. Een zeer ongemakkelijke situatie. Totdat begeleidster (al dan niet telefonisch) vertaalde. En toen bleek dat haar kind stil stond in haar ontwikkeling en er vanuit school een intelligentie-onderzoek werd aangevraagd kon begeleidster vertalen toen er een intake werd gehouden, ze kon vertalen toen de uitslag van het onderzoek er kwam. En ze gaat vertalen als aan het begin van de school er een plan op wordt gesteld voor het kind. Begeleidster heeft gemaakt dat wij niet overwegen te stoppen omdat het nu te doen is voor ons.

Als laatste willen we nog vermelden dat de wijze waarop begeleidster te werk gaat, naar ons idee zeer functioneel en nuttig is: ze gaat (nu nog) naar het huis van CL, bouwt een goede band op. Ze zet in op meer zelfstandigheid voor CL. Ze doet wat weinig hulpverleners is gegeven: zichzelf op den duur onnodig maken. Maar naar ons idee zal dat nog wel even tijd nodig hebben. Begeleidster is trouwens zelfs in het weekend bereikbaar. Professioneel gaat ze te werk vinden wij, maar ook met een hart. We hopen dat ze het werkelijke aantal besteedde uren heeft bijgehouden want 1,5 uur is waarschijnlijk een fractie van wat ze werkelijk aan tijd heeft besteed. Het moge duidelijk zijn dat zij zich niet alleen met CL bezighoudt, maar ook een belangrijke rol speelt voor haar beide kinderen. 

      

Vrijwilligster Vluchtelingenwerk Marjo Wolters

In de laatste maanden van 2020 kwam ik in contact met een zieke, beetje mensenschuwe statushouder,

Vanwege corona zijn de consulten met de internist telefonisch gehouden, en daarvoor kwam de medewerker van Halyot tot twee keer toe  op huisbezoek om te tolken.

De vriendelijke, snelle en adequate manier van handelen van Halyot geven een mens zijn gevoel van eigenwaarde terug.

Een aanrader voor elke statushouder (en begeleider) die door stapelende moeilijkheden gecombineerd met taalproblemen geen passende psychologische hulp kan vinden.

Halyot verleent snel hulp en draagt over aan de reguliere geestelijke gezondheidszorg zodra dat kan.