Home » Reviews

Reviews

      

  • CL doet zeer haar best om het Nederlands onder de knie te krijgen, maar het verschil met haar moedertaal Tigrinya is gigantisch. Het gevolg is dat we nog steeds lastig via de taal kunnen communiceren. Het feit dat we regelmatig komen, heeft wel gemaakt dat we een band hebben opgebouwd. 
  • De taalproblemen van CL zijn ook vanzelfsprekend van invloed op de contacten die ze heeft met: de basisschool van haar kind, de kinderopvang van haar kind, de zwemschool van haar kind en de huisarts. En alle overige contacten.
  • In al deze contacten word je tegenwoordig verondersteld heel vaardig te zijn met internet. En natuurlijk ook het Nederlands goed te beheersen. Er komen dan ook met grote regelmaat (lange) berichten langs. Zeker toen er tijdens de lockdown steeds veranderingen/ wijzigingen waren in al dan niet naar school gaan, al dan niet naar de kinderopvang gaan, al dan niet naar zwemles gaan. In de praktijk hebben wij vooral gefungeerd als intermediair en dan vooral nog om uit te leggen waarom er steeds wat misging. Dat dat geen onwil van CL was, maar onkunde. We hebben gemerkt dat men eigenlijk verwacht dat ze alles leest, snapt en daar ook naar handelt. Dat hebben wij dus zoveel mogelijk gedaan. Maar ook wij konden lang niet alles goed uitleggen en dan loopt er vaak wat anders dan de bedoeling is.  
  • Totdat.... begeleidster Mesgana in het leven van CL kwam. Van het ene op het andere moment konden we eerst zaken aan haar voorleggen en zij legde ze aanvankelijk weer voor aan CL. Voor het eerst had een gesprek op school zin. Voorheen zat CL met één van ondergetekenden bij de leerkracht in gesprek. Wij verstonden wel wat de leerkracht zei, maar konden het niet vertalen. Een zeer ongemakkelijke situatie. Totdat begeleidster (al dan niet telefonisch) vertaalde. En toen bleek dat haar kind stil stond in haar ontwikkeling en er vanuit school een intelligentie-onderzoek werd aangevraagd kon begeleidster vertalen toen er een intake werd gehouden, ze kon vertalen toen de uitslag van het onderzoek er kwam. En ze gaat vertalen als aan het begin van de school er een plan op wordt gesteld voor het kind. 
  • Beide kinderen hebben tot nu toe regelmatig gebruik moeten maken van de huisarts. Begeleidster heeft de laatste maanden, samen met CL, de afspraken geregeld
  • Het zal duidelijk zijn dat wij nog steeds veel tijd besteden aan het gezin, maar we gaan nu vol goede moed verder en overwegen niet te stoppen zoals we dat een paar maanden wel deden. De stress en druk is er voor voor een groot deel af. Wij kunnen ons nu namelijk op ons oorspronkelijk doel richten, nl sociaal netwerk zijn. Dus bijvoorbeeld het kind naar zwemles brengen in de zomervakantie (maar begeleidster heeft uit kunnen leggen dat de tijden en locatie anders zijn dan anders in de vakantie waardoor CL haar niet lopend zelf kan brengen). Met het kind lezen en schrijven om niet alles weg te laten zakken in de vakantie, samen met CL  haar naar Jeugdland brengen. Gezellig Eritrese koffiedrinken bij CL. m.a.w.: sociaal netwerk i.p.v. voortdurend brandjes te moeten blussen. Begeleidster heeft gemaakt dat wij niet overwegen te stoppen omdat het nu te doen is voor ons.
  • Als laatste willen we nog vermelden dat de wijze waarop begeleidster te werk gaat, naar ons idee zeer functioneel en nuttig is: ze gaat (nu nog) naar het huis van CL, bouwt een goede band op. Ze zet in op meer zelfstandigheid voor CL. Ze doet wat weinig hulpverleners is gegeven: zichzelf op den duur onnodig maken. Maar naar ons idee zal dat nog wel even tijd nodig hebben. Begeleidster is trouwens zelfs in het weekend bereikbaar. Professioneel gaat ze te werk vinden wij, maar ook met een hart. We hopen dat ze het werkelijke aantal besteedde uren heeft bijgehouden want 1,5 uur is waarschijnlijk een fractie van wat ze werkelijk aan tijd heeft besteed. Het moge duidelijk zijn dat zij zich niet alleen met CL bezighoudt, maar ook een belangrijke rol speelt voor haar beide kinderen. 

      Vrijwilligers Samen Hier