Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens 
Halyot kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Halyot en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan Halyot verstrekt. 

Halyot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam 
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarvoor Halyot gegegevens nodig heeft
Halyot verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen of om u, als u daar om verzoekt, schriftelijk te kunnen benaderen. Daarnaast kan Halyot uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst.

Hoe lang Halyot gegevens bewaart
Halyot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden doorgaans niet langer dan een jaar bewaard. Dat kan anders zijn indien er een overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden
Halyot verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Indien u de website van Halyot bezoekt dan kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden.        

Dit behelst het IP-adres van uw computer en het tijdstip van het websitebezoek en eventuele gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze analytische gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@halyot.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Halyot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Halyot maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Halyot verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@halyot.nl.